SIGRA wil een sterk en onderscheidend merk zijn met een duidelijke boodschap. Verschillende ontwikkelingen zijn echter van invloed geweest op haar positionering en profilering. De organisatie zit in een complex, dynamisch werkveld (gezondheidszorg) en is onlangs gefuseerd met andere partijen. Dit heeft ook zijn weerslag op de medewerkers, die het lastig vinden om ‘het verhaal’ van SIGRA goed te vertellen.

Aan de hand van de ‘Golden Circle’ van Simon Sinek, gaan we in een vijf intensieve sessies aan de slag om het verhaal boven water te krijgen. En wel op zo’n manier dat het voor iedereen duidelijk is waar SIGRA voor staat. Het resultaat is een krachtig algemeen verhaal waar iedereen zich in kan vinden én een heldere persoonlijke pitch voor elke medewerker afzonderlijk.