In alle delen van het land nemen enthousiaste burgers het heft in handen. Met ups en downs voeren zij een vaak radicaal plan uit om hun eigen toekomst en die van hun dorp of stad vorm te geven. Burgerinitiatieven zijn geen incidenten, maar een serieus alternatief voor het oplossen van lokale problemen. Er is een kritische massa ontstaan die alsmaar verder groeit en de samenleving kantelt. Het We doen het zelf wel Festival is dé gelegenheid dit kantelpunt op inspirerende wijze zichtbaar te maken!

Ik ben verantwoordelijk voor de marketing-communicatie coördinatie van het festival, zowel online als offline. De target is vrij eenvoudig: 1000 kaarten verkopen voor deze eerste editie, maar het budget is nagenoeg nihil. Door te mailen op de achterban van de partners, de strategische inzet van social media en vrije publiciteit is het gelukt om 1000 mensen enthousiast te krijgen. Het festival was uitverkocht!