Omdat ik jarenlang aan de kant van een financierder heb gewerkt (Nationale Postcode Loterij), weet ik precies waar investeerders/financierders naar kijken als zij aanvragen beoordelen. Deze ervaring maakt mij als copywriter interessant voor goede doelen, maatschappelijke organisaties, sociale initiatieven en start-ups die een aanvraag willen indienen voor financiering. Ook in de afgelopen tijd adviseerde ik verschillende organisaties zoals PharmAccess, Amref Flying Doctors, De Wereldomroep (RNW Media), Wemos en International Campaign for Tibet bij de insteek van hun aanvraag. Naast de juiste focus en insteek, verhoogt een goede tekst de kans aanzienlijk dat een aanvraag succesvol is!