In alle delen van het land nemen enthousiaste burgers het heft in handen. Met ups en downs voeren zij een vaak radicaal plan uit om hun eigen toekomst en die van hun dorp of stad vorm te geven. Burgerinitiatieven zijn geen incidenten, maar een serieus alternatief voor het oplossen van lokale problemen. Er is een kritische massa ontstaan die alsmaar verder groeit en de samenleving kantelt. Het We doen het zelf wel Festival is dé gelegenheid dit kantelpunt op inspirerende wijze zichtbaar te maken! Ik ben verantwoordelijk voor de volledige communicatie-coördinatie van het festival, zowel online als offline.

 

 

 

Leave a Reply